Tjänster

DNSSEC

Säker kommunikation

DNSSEC säkrar kommunikationen mellan användaren och DNS-systemet, vilket säkerställer att användaren hamnar på rätt websida när de skriver in domännamnet i URL-fönstret. DNSSEC omöjliggör att någon annan kan avlyssna och manipulera denna kommunikation.

DNSSEC säkrar endast kommunikationen mellan användaren och DNS, och således inte interaktionen som sedan sker på websidan. För att kryptera denna hänvisar vi till SSL.